SAIA, n.o.

Pozvánka na fórum „Business Meets Research“ v Luxembursku

ZÚ SR v Bruseli v spolupráci s luxemburskou inovačnou agentúrou LuxInnovation organizuje účasť zástupcov slovenských univerzít, výskumných pracovísk a firiem na 4. ročníku fóra Business Meets Research (BMR), ktorý sa bude konať 26. 5. 2011 v Luxembursku.

Zameranie fóra  bude na: ICT, ekoinovácie, výskum nových materiálov, veda a výskum v zdravotníctve a nové technológie v vesmírnom výskume.

Cieľom fóra je, okrem prezentácií v spomínaných oblastiach, poskytnúť priestor na bilaterálne rokovania pre účastníkov a podporiť rozvoj spolupráce medzi vedou a praxou. Slovenskí účastníci budú mať možnosť sa prezentovať vo vyhradenom slovenskom stánku. Účasť na akcii je bezplatná.

ZÚ SR v Bruseli týmto pozýva na túto akciu slovenské vedecko-výskumné inštitúcie, univerzity, rozvojové agentúry a firmy.

Viac informácií na www.luxinnovation.lu/site/content/FR/400/C8115/  a program je na: www.business-meets-research.lu. Prípravu akcie zabezpečuje Valéria Zolcerová, radca, ZÚ SR Brusel, valeria.zolcerova@mzv.sk, +32 475331097.

Posledná aktualizácia: 29.04.2011