SAIA, n.o.

Program štipendií T-Systems Slovakia na podporu študentov informačných technológií z Prešovského a Košického kraja

Karpatská nadácia v spolupráci s T-Systems Slovakia s.r.o. vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie ročného štipendia aktívnym študentom informačných technológií s vynikajúcimi študijnými výsledkami.

Uchádzači musia mať trvalý pobyt v Prešovskom, alebo Košickom kraji a byť študentmi 1., alebo 2. stupňa na jednej z univerzít v týchto krajoch. Viac informácii nájdete na: http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/uploadedFiles/webfiles/cffile_9_11_12_9_35_19_AM.pdf 

Posledná aktualizácia: 24.09.2012