SAIA, n.o.

Rómsky vzdelávací fond (REF) – Otvorenie nového kola štipendijného programu RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program)

Rómsky vzdelávací fond otvára nové kolo štipendijného program RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) na akademický rok 2016 - 2017. Štipendiá sú určené rómskym študentom, ktorí študujú na akreditovanej vysokej škole/univerzite doma, alebo v krajine trvalého pobytu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. O štipendium sa môžu uchádzať denní aj externí študenti.   

Uzávierka na prijímanie žiadostí do program RMUSP je: 23. máj 2016

Všetky potrebné informácie k podaniu prihlášky nájdete na webstránke: http://www.romaeducationfund.hu/pokyny-k-podaniu-prihlasky-do-programu-rmusp-1

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností, kontaktujte národnú koordinátorku programu na adrese: sdzurikova@romaeducationfund.org

 


Posledná aktualizácia: 05.05.2016