SAIA, n.o.

RUMUNSKO a BULHARSKO - Predĺženie uzávierok pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Rumunsku ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 25. 2. 2021 do 16.00 h. 

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí sa týka štipendií na:

 • letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
 • 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
 • 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt.

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: 

 • letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118

 • 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia: 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116

 • 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117

 

 

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Bulharsku ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 25. 2. 2021 do 16.00 h. 

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí sa týka štipendií na:

 • letný kurz bulharského jazyka
 • 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
 • 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt.

 Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: 

 • letný kurz bulharského jazyka:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161

 • 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151

 • 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156

 

 V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk, tel. 02/5930 4735).

Posledná aktualizácia: 11.02.2021