SAIA, n.o.

RUMUNSKO - Letná škola na West University v Temešvári

Letná škola na West University v Temešvári

Trvanie: od 31.8.2020 do 13.9.2020

Uzávierka: 15. jún 2020

Kto sa môže prihlásiť? Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia

Kvóta: 70 miest

Ponúkané kurzy:

 • Dizajnové myslenie, vaša cesta k inováciám!
 • Biochemické aspekty rôznych zdravotných stavov
 • Kultúrna geografia a kultúrny cestovný ruch
 • Proaktívne zapojenie sa pre lepšie komunity
 • Dane a účtovníctvo v digitálnej ére a globálnej ekonomike
 • Praktické prípady v oblasti behaviorálnych financií
 • Rizikový manažment kapitálového trhu
 • Získajte nový pohľad na zmenu: objavte v sebe podnikateľa v sociálnej oblasti
 • Dejiny vesmíru a kozmológie
 • Schopnosť viesť tím a budúcnosť práce
 • Stratégie rečníckych zručností
 • Úvod do rumunského jazyka, kultúry a civilizácie
 • Bezpečnosť a kryptografia
 • Prezentačné zručnosti a neverbálna komunikácia
 • Masmédiá a vzťahy s verejnosťou – techniky a stratégie
 • Rozvoj schopností tímovej práce prostredníctvom terénneho výskumu v oblasti sociológie mesta Temešvár

Tohtoročný účastnícky poplatok je 150 eur na osobu. Ubytovanie v areáli univerzity a obedy počas trvania letnej školy sú bezplatné.

Pre viac informácií navštívte stránku http://ri.uvt.ro/west-university-of-timisoara-late-summer-school-second-edition/.

Kontakt: Oddelenie medzinárodných vzťahov - international@e-uvt.ro; 0040 256 592 227

Posledná aktualizácia: 30.04.2020