SAIA, n.o.

Rusko - štipendiá na štúdium na Iževskej štátnej technickej univerzite

Iževská štátna technická univerzita M. T. Kalašnikova ponúka štipendiá na magisterské štúdium (1 - 6 semestrov) v odbore technológie umeleckého spracovania materiálov. Cieľovou skupinou sú absolventi bakalárskeho štúdia technického alebo umeleckého smeru. V rámci programu je poskytnuté bezplatné vzdelávanie v študijnom magisterskom programe Technológie umeleckého spracovania materiálov, mesačné vyplácanie štipendia (od druhého semestra na základe študijných výsledkov sa zvyšuje), garantované poskytnutie ubytovania a stravovania v študentskom domove za podmienok ako pre ruských študentov.

 

Koordinátorom programu je Technická univerzita vo Zvolene, doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc. PhD., tel. 045/5206290, e-mail: stollmannv@tuzvo.sk

Bližšie informácie nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 03.06.2015