SAIA, n.o.

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Ruskej federácii ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 19. 2. 2019 do 16.00 h.

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí sa týka štipendií na:

  • 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia
  • 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt.

 

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: 

  • 2-mesačná jazyková stáž počas vysokoškolského štúdia:

     https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225

  •  5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia:
      https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 
  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

     https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

Posledná aktualizácia: 15.02.2019