SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na celé štúdium - v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárske vedy

V rámci Dodatku č. 2 k „Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania“ sa občania Slovenskej republiky môžu uchádzať o štipendium na celé štúdium na univerzitách v Ruskej federácii. Štúdium je možné realizovať v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo

 

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendiá na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvoRuskej federácii ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 28. 2. 2020 do 12:00 hod. 

 

Podrobné informácie o podmienkach pre udelenie štipendia na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo a o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na našej webovej stránke: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

 

Posledná aktualizácia: 20.02.2020