SAIA, n.o.

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na celé štúdium

Uzávierka pre podávanie žiadostí na celé štúdium v Ruskej federácii v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárske vedy je predĺžená do 16. júla 2018!

Podrobné informácie o podmienkach pre udelenie štipendia a o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na webstránke: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696

V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Adelu Poláčkovú: adela.polackova@saia.sk

 

Posledná aktualizácia: 08.02.2019