SAIA, n.o.

RUSKÁ FEDERÁCIA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na nasledujúce štipendijné pobyty v Ruskej federácii ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 13. 2. 2020 do 16.00 h. 

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí sa týka štipendií na:

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o., po kliknutí na konkrétne štipendium.

Zároveň pripomíname, že v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o., nájdete aj ponuku štipendia na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo, kde je uzávierka 18. 2. 2020 o 12:00 hod.

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

Posledná aktualizácia: 07.02.2020