SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na celé štúdium - v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárske vedy

V rámci Dodatku č. 2 k „Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania“ sa občania Slovenskej republiky môžu uchádzať o štipendium na celé štúdium na univerzitách v Ruskej federácii. Štúdium je možné realizovať v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo. 

Uzávierka podávania prihlášok je: 20. jún 2018

Podrobné informácie o podmienkach pre udelenie štipendia a o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na webstránke: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696

 

Posledná aktualizácia: 31.05.2018