SAIA, n.o.

SAIA, n. o., prijme koordinátora programov v Žiline

SAIA, n. o., prijme pracovníka/pracovníčku regionálneho pracoviska v Žiline (koordinátor/ka programov pre žilinský a trenčiansky región) na plný úväzok s nástupom od októbra 2018.

Miesto výkonu práce: Žilina

Požiadavky na zamestnanca:

 • ukončené vysokoškolské štúdium 1. stupňa,
 • skúsenosť z absolvovania študijného pobytu v zahraničí,
 • prehľad o organizácii vysokého školstva a vedy na Slovensku,
 • dobrá znalosť angličtiny (min. úroveň B2) potrebná; aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná,
 • slovenský jazyk na úrovni materinského jazyka,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok, ako aj skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami vítané),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, vysoká miera samostatnosti, aktívny prístup k práci.

Pracovná náplň:

 • poskytovanie informácií slovenským a zahraničným študentom, doktorandom, učiteľom a výskumníkom o možnostiach štúdia a výskumu a o štipendijných a grantových možnostiach,
 • poradenstvo slovenským a zahraničným záujemcom o vybraných programoch administrovaných SAIA,
 • poskytovanie informácií pre slovenských a zahraničných záujemcov o praktických otázkach súvisiacich s mobilitou v zahraničí a pobytom cudzincov na Slovensku,
 • organizovanie školení, seminárov, informačných podujatí a účasť na seminároch a koordinačných stretnutiach,
 • komunikácia s vysokými školami, výskumnými organizáciami, výchovnými poradcami na stredných školách
 • kontakty s lokálnymi inštitúciami verejnej a štátnej správy (cudzinecká polícia, zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa a p.)
 • príprava pravidelných správ o činnosti.

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok (s možnosťou predĺženia).

Plat:

 • základná zložka mzdy (v súlade s § 41 ods. 10 Zákonníka práce a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.): 800 €,
 • výška platu bude predmetom dohody s vybraným zamestnancom v rozpätí 800 – 850 € brutto, a to s prihliadnutím na prax, odborné skúsenosti a zručnosti a ďalšie aspekty dôležité pre výkon práce.

Ďalšie benefity:

 • dovolenka dlhšia o 5 dní oproti zákonnému nároku (teda 25 dní, resp. 30 dní u osôb starších ako 33 rokov),
 • podpora vzdelávania pracovníkov,
 • príspevok zo sociálneho fondu na kultúrne, športové alebo rekreačné aktivity pre zamestnancov,

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom v slovenčine a/alebo v angličtine posielajte elektronicky na e-mailovú adresu katarina.kostalova@saia.sk do 10. 9. 2018.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa bude konať v Žiline. Pohovor s vybranými uchádzačmi sa uskutoční pravdepodobne v termíne 18. 9. 2018 (o presnom termíne a mieste konania pohovorov budú vybraní uchádzači informovaní e-mailom).

SAIA neposkytuje informácie uchádzačom priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (najneskôr do 28. 9.) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „pracovník/pracovníčka regionálneho pracoviska v Žiline“.

Posledná aktualizácia: 27.08.2018