SAIA, n.o.

SAIA, n. o., prijme projektového manažéra

SAIA, n. o., so sídlom v Bratislave prijme pracovníka na miesto projektového manažéra s nástupom 15. 9. 2015.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium, min. 2. stupňa; pracovná prax v trvaní minimálne 1 rok vítaná,
 • prehľad o organizácii a financovaní vedy a výskumu a vysokého školstva na Slovensku a v EU,
 • skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov,
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny, min. úroveň C1; aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná,
 • skúsenosť z absolvovania študijného, resp. výskumného pobytu v zahraničí,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok vítané, skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami vítané),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci.

Pracovná náplň:

 • realizácia projektov (vrátane projektov financovaných zo zdrojov EÚ),
 • spracovanie a poskytovanie informácií o financovaní výskumných mobilít a projektov pre slovenských a zahraničných záujemcov a o praktických otázkach súvisiacich s mobilitou v zahraničí a pobytom cudzincov na Slovensku (v slovenskom a anglickom jazyku),
 • organizácia školení, seminárov, konferencií a účasť na domácich a zahraničných seminároch a koordinačných stretnutiach,
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými vysokými školami a organizáciami výskumu a vývoja (distribúcia informácií, plánovanie spoločných aktivít),
 • príprava a tlač publikácií, priebežná aktualizácia informácií na portáli v slovenskom a anglickom jazyku, práca so sociálnymi sieťami, komunikácia s dodávateľmi,
 • príprava správ.

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok.

Plat: 830 € - 900 €

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine a/alebo angličtine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu katarina.kostalova@saia.sk do 27. 7. 2015. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa pravdepodobne v termíne 18. alebo 19. 8. 2015 (o presnom termíne budú vybraní uchádzači informovaní e-mailom). SAIA neposkytuje informácie uchádzačom priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (do konca augusta) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „projektový manažér“.

 

Bratislava 13. 7. 2015

Posledná aktualizácia: 21.07.2015