SAIA, n.o.

SAIA, n. o., prijme administrátora/ku štipendií a grantov

SAIA, n. o., prijme pracovníka na miesto administrátora/administrátorky štipendií a grantov s nástupom od januára 2016.

 

Miestom výkonu práce je Bratislava.

 

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa,
 • prehľad o organizácii a financovaní vysokého školstva a vedy na Slovensku,
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny (min. na úrovni C1), a zároveň španielčiny alebo ruštiny (tiež min. na úrovni C1),
 • znalosť slovenského jazyka na úrovni materinského jazyka,
 • skúsenosť z absolvovania študijného pobytu v zahraničí,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok vítané),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci.

 

Pracovná náplň:

 • poradenstvo o programoch zameraných na mobility VŠ študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov do zahraničia a na Slovensko, a administrácia vybraných programov (najmä Národný štipendijný program),
 • poskytovanie informácií a poradenstva slovenským záujemcom vo veciach štúdia a výskumu v zahraničí a o štipendijnej a grantovej podpore, a to individuálne i formou samostatne organizovaných seminárov/školení,
 • aktualizácia podmienok pre udelenie a vyplácanie štipendií a vecná kontrola dodržiavania týchto pravidiel zo strany štipendistov,
 • príprava informačných a propagačných materiálov v slovenskom jazyku a požadovaných cudzích jazykoch,
 • priebežná aktualizácia informácií na webových portáloch organizácie v slovenskom, anglickom a španielskom, resp. ruskom jazyku,
 • príprava obsahových a finančných správ o činnosti, a to vrátane štatistických prehľadov, vyhodnotení a porovnaní,
 • komunikácia s vysokými školami a výskumnými organizáciami,
 • zabezpečovanie ďalších činností súvisiacich s administráciou zverených programov/projektov a s aktivitami inštitúcie.

 

Ponúkaný plat: 800 – 900 EUR

 

Trvanie pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na 1 rok (s možnosťou predĺženia).

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine a/alebo angličtine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu saia@saia.sk do 24. 11. 2015 (žiadosti prijíma Mgr. Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky).

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa pravdepodobne v termíne 3. alebo 4. 12. 2015 (o presnom termíne budú vybraní uchádzači informovaní e-mailom).

 

SAIA neposkytuje informácie uchádzačom priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (do 20. 12.) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

 

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „administrátor/administrátorka štipendií a grantov“.

Posledná aktualizácia: 10.11.2015