SAIA, n.o.

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov

SAIA, n. o., prijme pracovníka na miesto finančný/á administrátor/ka programov s nástupom od leta 2016.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa (preferované je ekonomické zameranie štúdia),
 • znalosť podvojného účtovníctva,
 • dobrá znalosť angličtiny potrebná, nemčina vítaná,
 • práca s počítačom (práca s Windows verzia 7 a vyššie, MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci,

Pracovná náplň:

 • priebežné sledovanie, analýza a kontrola nakladania so štipendijnými prostriedkami v súlade so schválenými podmienkami štipendijného alebo grantového programu, prípadne iného projektu,
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov voči financujúcim organizáciám,
 • príprava finančných podkladov pre výberové komisie v prípade štipendijných alebo grantových programov,
 • vyplácanie štipendijných prostriedkov a cestovných nákladov štipendistom,
 • komunikácia so štipendistami a prípadne s predstaviteľmi iných organizácií v slovenskom a anglickom jazyku (prípadne v nemeckom jazyku),
 • vedenie účtovníctva najmä s ohľadom na programy a projekty.

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok (s možnosťou predĺženia)

Miesto výkonu práce: Bratislava

Plat: dohodou

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (všetky dokumenty v slovenčine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu zuzana.vargaova@saia.sk do 10. 6. 2016.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa pravdepodobne v termíne 22. 6. alebo 23. 6. 2016 (o presnom termíne budú vybraní uchádzači informovaní e-mailom).

SAIA neposkytuje informácie uchádzačom priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (do 30. 6. 2016) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „finančný administrátor programov“.

Bratislava 25. 5. 2016

Posledná aktualizácia: 08.06.2016