SAIA, n.o.

SAIA, n. o., prijme finančného manažéra projektov (Štipendijný program EHP Slovensko)

SAIA, n. o., prijme pracovníka na miesto finančný manažér projektov (so znalosťou účtovníctva a anglického jazyka) s nástupom ihneď.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa ekonomického zamerania,
 • skúsenosť s finančným manažmentom projektov (skúsenosť s implementáciou štrukturálnych fondov, resp. projektov financovaných EK výhodou),
 • znalosť podvojného účtovníctva,
 • dobrá znalosť angličtiny (slovom aj písmom),
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci,
 • prehľad o organizácii a financovaní vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania na Slovensku výhodou.

Pracovná náplň:

 • poskytovanie poradenstva príjemcom grantu a projektovým partnerom prevažne s ohľadom na podmienky financovania (v slovenskom a anglickom jazyku),
 • informovanie prijímateľov grantu o postupoch súvisiacich s predkladaním žiadostí o platbu, správ o projekte a postupoch vyúčtovania jednotlivých typov výdavkov,
 • kontrola projektov (najmä po finančnej stránke – súlad výdavkov s pravidlami programu a ich oprávnenosť)
 • overovanie priebežných správ o projektoch po finančnej stránke, overovanie žiadostí o platbu a oprávnenosti výdavkov deklarovaných prijímateľmi, monitorovanie celkového finančného čerpania projektov, vrátane overovania výdavkov na mieste realizácie projektu (vrátane zaúčtovania nákladov a výnosov v účtovníctve prijímateľov grantov a overenia podporných dokumentov),
 • účtovanie nákladov a výnosov správcu programu a evidencia podporných dokladov k účtovníctvu správcu programu,
 • prevody finančných prostriedkov v súvislosti s realizáciou programu,
 • príprava finančných podkladov k vypracovaniu priebežných finančných správ programu a záverečnej finančnej správy programu,
 • príprava zmien v interných predpisoch správcu programu.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok

Plat: dohodou

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom v slovenčine posielajte elektronicky na e-mailovú adresu saia@saia.sk do 20. 6. 2016 (žiadosti prijíma Mgr. Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky).

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa pravdepodobne začiatkom júla (o presnom termíne budú vybraní uchádzači informovaní e-mailom).

SAIA neposkytuje informácie uchádzačom priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (do 20. 7.) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „finančný manažér projektov/finančná manažérka projektov“.

 

Bratislava 8. 6. 2016

Posledná aktualizácia: 08.06.2016