SAIA, n.o.

SAIA prijme koordinátora programov v Žiline

SAIA, n. o., prijme pracovníka/pracovníčku regionálneho pracoviska v Žiline (koordinátor/ka programov pre žilinský a trenčiansky región) na plný úväzok s nástupom od novembra 2016.

Miesto výkonu práce: Žilina

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium 1. stupňa,
 • skúsenosť z absolvovania študijného pobytu v zahraničí,
 • prehľad o organizácii vysokého školstva a vedy na Slovensku,
 • dobrá znalosť angličtiny (min. úroveň B2) potrebná; aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci.

Pracovná náplň:

 • poskytovanie informácií slovenským a zahraničným študentom, doktorandom, učiteľom a výskumníkom o možnostiach štúdia a výskumu,
 • poradenstvo slovenským a zahraničným záujemcom o vybraných programoch administrovaných SAIA,
 • organizovanie školení, seminárov, informačných podujatí a účasť na seminároch a koordinačných stretnutiach,
 • komunikácia s vysokými školami, výskumnými organizáciami , výchovnými poradcami na stredných školách
 • kontakty s lokálnymi inštitúciami verejnej a štátnej správy (cudzinecká polícia, zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa a p.)
 • príprava pravidelných správ o činnosti.

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok (s možnosťou predĺženia).

Plat: dohodou

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom v slovenčine a/alebo v angličtine posielajte elektronicky na e-mailovú adresu katarina.kostalova@saia.sk do 3. 10. 2016.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa bude konať v Žiline. Pohovor s vybranými uchádzačmi sa uskutoční pravdepodobne v termíne 11. 10. 2016 (o presnom termíne a mieste konania pohovorov budú vybraní uchádzači informovaní e-mailom).

SAIA neposkytuje informácie uchádzačom priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (do 24. 10.) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „pracovník/pracovníčka regionálneho pracoviska v Žiline“.

Bratislava 13. 9. 2016

Posledná aktualizácia: 06.10.2016