SAIA, n.o.

ČESKO - štipendium na študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody- predĺženie uzávierky!

Temín uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendium na študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody bol z dôvodu nenaplnenia kvóty predĺžený do 20. februára 2015.


Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na:

www.granty.saia.sk

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Alenu Wolzbergerovú (alena.wolzbergerova@saia.sk, tel. 02/5930 4736)

Posledná aktualizácia: 17.02.2015