SAIA, n.o.

SLOVINSKO, CHORVÁTSKO, MACEDÓNSKO - predĺženie uzávierky!

Temín uzávierok pre podávanie žiadostí o štipendiá na všetky druhy pobytov do Slovinska, Chorvátska a Macedónska na základe bilaterálnych dohôd bol predĺžený do 27. februára 2015.


Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na:

www.granty.saia.sk

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Alenu Wolzbergerovú (alena.wolzbergerova@saia.sk, tel. 02/5930 4736)

Posledná aktualizácia: 17.02.2015