SAIA, n.o.

SLOVINSKO - zmena uzávierky pre štipendijné pobyty na 19. február 2013!

POZOR! Zmena uzávierky pre štipendijné pobyty do Slovinska!

 

Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd vlád:

- 3 - 10 mesačný študijný/výskumný pobyt

- seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry pre slavistov a slovakistov

- letná škola slovinského jazyka

 

Uzávierka na podávanie žiadostí je zmenená na 19. februára 2013. Bližšie informácie o ponúkaných štipendiách je možné nájsť v databáze štipendií a grantov SAIA.

 

Posledná aktualizácia: 11.01.2013