SAIA, n.o.

ŠPANIELSKO - bezplatný kurz na "Medziuniverzitný Master diplomacie a medzinárodných vzťahov"

Konkurz na „Medziuniverzitný Master diplomacie a medzinárodných vzťahov“ Diplomatickej školy na školský rok 2020/2021, pre maximálne sto španielskych a zahraničných študentov:

Kurz Master 2020/2021 bude bezplatný.

Uchádzači musia spĺňať nasledovné KRITÉRIÁ:

  • Pre diplomatických uchádzačov:

Diplomatickí uchádzači, ktorí by mali záujem absolvovať uvedený Master, musia k žiadosti povinne priložiť príslušnú verbálnu nótu svojho ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Uchádzači musia byť kariérnymi diplomatmi svojej krajiny (nielen pracovať na ministerstve) a vlastniť diplomatický pas.

Diplomatický uchádzač musí požiadať o prijatie do kurzu Master vyplnením tlačiva a predložením požadovanej dokumentácie.

  • Pre nediplomatických uchádzačov:

Nediplomatický uchádzač musí individuálne požiadať o prijatie na Master vyplnením tlačiva a predložením všetkej požadovanej dokumentácie.

Informácie o kurze sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva:

  • Podmienky prijatia:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Master/Documents/Convocatoria%20M%c3%a1ster%20BOE-A-2020-2133.pdf

  • Inštrukcie na prihlásenie sa:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Master/Documents/INSTRUCCIONES%20INSCRIPCI%c3%93N%20M%c3%81STER%202020-2021.pdf

Na zmysluplné zvládnutie kurzu je potrebné, aby zahraniční kandidáti dostatočne ovládali španielsky jazyk. Podľa druhej normy 2.2 môžu túto znalosť doložiť prostredníctvom Diplomu zo španielčiny ako cudzieho jazyka (DELE), vyššia úroveň (B2 podľa európskeho referenčného rámca).

Termín podania žiadostí a dokumentácie sa končí dňa 1. apríla 2020. Žiadosti a dokumentácia sa môžu predkladať aj na Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva v Bratislave.

Kontakt:

Katarína Zubácka

Departamento Cultural y Consular / Secretaria de la Segunda Jefatura

Cultural and Consular Department /  PAA to the Deputy Head of Mission

Kultúrne a konzulárne oddelenie / Sekretariát zástupkyne vedúceho misie

Tfno: +421 2 5920 5054 / 5441 5724    Fax: +421 2 43 29 17 27

E-mail: katarina.zubacka@maec.es

Embajada de España en Bratislava / Španielske veľvyslanectvo

Prepoštská 10, 811 01 Bratislava (República Eslovaca)

www.exteriores.gob.es

Posledná aktualizácia: 26.03.2020