SAIA, n.o.

Španielsko - Master diplomacie a medzinárodných vzťahov

Diplomatická škola v Madride vypisuje konkurz na „Master diplomacie a medzinárodných vzťahov" na školský rok 2016/2017.

Štúdium je určené pre španielskych aj zahraničných študentov.
Uchádzači, ktorí nie sú diplomati, musia individuálne požiadať o prijatie na Master vyplnením tlačiva a predložením všetkej požadovanej dokumentácie.

Informácie o kurze sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/La%20Escuela%20Diplom%c3%a1tica.pdf

Kvóta na prijatie je 150 miest.

Výška zápisného je 1250 EUR.


Podmienky prijatia: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Master/Documents/BOE-A-2015-13506%20Convocatoria.pdf


Formulár žiadosti o prijatie TU


Na zmysluplné zvládnutie kurzu je potrebné, aby zahraniční kandidáti dostatočne ovládali španielsky jazyk. Svoju znalosť môžu doložiť prostredníctvom Diplomu zo španielčiny ako cudzieho jazyka („DELE“), stredná úroveň.


Žiadosti a podkladové materiály sa môžu predkladať na Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva v Bratislave.


Posledná aktualizácia: 04.02.2016