SAIA, n.o.

Štipendijná ponuka do Grécka pozastavená

Štipendiá do Grécka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody boli vzhľadom na finančné problémy pozastavené. Prípadné otvorenie výzvy na podávanie žiadostí bude zverejnené na http://apps.gov.gr/minedu/foreigner_scholarships.

Posledná aktualizácia: 08.02.2012