SAIA, n.o.

Štipendiá čínskej vlády pre študentov z krajín Európskej únie (EU Window)

Štipendiá čínskej vlády EU Window určené občanom členských krajín Európskej únie na ročné štúdium v Číne.

Uchádzač o štipendium na Chinese training program musí mať maturitu a byť vo veku do 35 rokov, uchádzač o general scholar program musí mať absolvované najmenej dva roky bakalárskeho štúdia a byť vo veku do 45 rokov a o senior scholar program musí mať minimálne magisterský titul alebo mať minimálne akademický titul docent a byť vo veku do 50 rokov.

Uchádzač o štipendium sa musí pred podaním žiadosti registrovať na http://laihua.csc.edu.cn.

Bližšie informácie o štipendiách sú zverejnené na stránke Čínskej štipendijnej rady (CSC):
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049

Posledná aktualizácia: 14.03.2013