SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendiá DAAD na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov.

Uzávierka: 16. 11. 2020

Uchádzať sa je možné v nasledovných kategóriách:

ŠTIPENDIUM DAAD NA KRÁTKODOBÝ VÝSKUMNÝ POBYT PRE DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 6 MESIACOV)

ŠTIPENDIUM DAAD NA DLHODOBÝ VÝSKUMNÝ POBYT PRE DOKTORANDOV (7 - 12 MESIACOV)

NEMECKO - ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY V RÁMCI DOKTORÁTOV POD DVOJITÝM VEDENÍM ALEBO SPOLOČNÝCH DOKTORANDSKÝCH PROGRAMOV (COTUTELLE)

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE VŠ UČITEĽOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 3 MESIACE)

ŠTIPENDIUM DAAD NA POBYTY PRE VŠ UČITEĽOV UMELECKÝCH SMEROV A ARCHITEKTÚRY (1 - 3 MESIACE)

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE BÝVALÝCH ŠTIPENDISTOV DAAD (1 - 3 MESIACE)

 

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2020