SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendiá DAAD na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov.

Uzávierka: 30. 4. 2020

Uchádzať sa je možné v nasledovných kategóriách:

ŠTIPENDIUM DAAD NA KRÁTKODOBÝ VÝSKUMNÝ POBYT PRE DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 6 MESIACOV)

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE VŠ UČITEĽOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 3 MESIACE)

ŠTIPENDIUM DAAD NA POBYTY PRE VŠ UČITEĽOV UMELECKÝCH SMEROV A ARCHITEKTÚRY (1 - 3 MESIACE)

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE BÝVALÝCH ŠTIPENDISTOV DAAD (1 - 3 MESIACE)

 

 

Posledná aktualizácia: 03.03.2020