SAIA, n.o.

Štipendiá do Rakúska pre umelcov

Úrad spolkového kancelára v Rakúsku ponúka 50 štipendií pre umelcov z rôznych krajín na realizáciu spoločného projektu s rakúskymi kolegami.

Miesto pobytu: Viedeň alebo Salzburg

Uchádzači musia byť narodení po 31. 12. 1975 a musia mať znalosť nemeckého alebo anglického jazyka.

Uzávierka na podávanie žiadostí je 15. septembra 2015.

Bližšie informácie sú na stiahnutie tu.

 



 

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2015