SAIA, n.o.

Štipendiá mexickej vlády na rok 2020

O štipendiá mexickej vlády pre zahraničných študentov na rok 2020 je možné uchádzať sa do 27. septembra 2019 elektronicky alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov Mexika.

Všetky informácie sú dostupné na linku:
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Mexická vlády ponúka uchádzačom zo Slovenskej republiky nasledovné tipy štipendijných pobytov:

  1. Študijný semestrálny/trimestrálny pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia
  2. Výskumný 1-12 mesačný pobyt počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia
  3. Špecializačný 1-ročný pobyt
  4. Magisterské 2-ročné štúdium
  5. Doktorandské 3- alebo 4-ročné štúdium
  6. Špecializačný 3-ročný pobyt v oblasti medicíny

Aktuálna výzva na rok 2020 sa nachádza na stránke: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf

Bližšie informácie o ponukách v slovenskom jazyku nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA: www.granty.saia.sk

Posledná aktualizácia: 27.08.2019