SAIA, n.o.

Štipendiá na prednáškové a výskumné pobyty do ČR

Štipendium je určené pre akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov za účelom uskutočňovania prednáškových a výskumných pobytov na verejných vysokých školách, alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách pôsobiacich v Českej republike. Viac na http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380

Posledná aktualizácia: 22.05.2014