SAIA, n.o.

Štipendijné pobyty v Mexiku (predĺženie uzávierky)

Mexická vláda ponúka v zmysle Štipendijného programu 2011 štipendiá na viacero typov odborných, výskumných či prednáškových pobytov v Mexiku. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk a okrem iných požadovaných dokumentov predložiť pozývací list z prijímajúcej mexickej inštitúcie.

Uzávierka na podávanie žiadostí je zmenená na 15. novembra 2011 podľa informácií v doleuvedených ponukách.

Bližšie informácie o ponúkaných štipendiách je možné nájsť na web stránke mexickej vlády, a v databáze štipendií a grantov SAIA, kde majú záujemcovia možnosť podať svoju žiadosť:

MEXIKO - 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a VŠ učiteľov
MEXIKO - 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
MEXIKO - 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela
MEXIKO - Odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií
MEXIKO - Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Lectures)
MEXIKO - Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva

Posledná aktualizácia: 16.11.2011