SAIA, n.o.

Štipendijný program Hlavička - Nadácia SPP - štipendiá pre študentov v rámci celej Európy a Turecka

Štipendijný program Hlavička je programom, ktorý vyhlasuje Nadácia SPP s cieľom podporiť ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.

V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty v rámci celej Európy a v Turecku.

Program je určený študentom s trvalým pobytom v SR, študujúcim v odbore:

 • právo
 • ekonómia
 • informačné technológie
 • technické odbory
 • prírodné vedy
 • medicína

Výška podpory:

maximálna výška podpory je 3 000 eur

Štipendium je určené na náklady priamo súvisiace so štúdiom:

 • registračné poplatky
 • školné
 • zdravotné a úrazové poistenie
 • knihy, materiál potrebný pre výskum
 • cestovné
 • ubytovanie
 • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu

Program nepodporuje:

 • opakovane predložené projekty
 • účasť na zahraničných konferenciách
 • študijné pobyty zahraničných študentov
 • jazykové kurzy v zahraničí

Uzávierka: 27. apríl 2015

Podmienky získania štipendia a informácie o podkladových materiáloch sú uvedené na webovej stránke: http://www.nadaciaspp.sk/sk/id/18

Bližšie informácie sú uvedené na: http://www.nadaciaspp.sk/file/1984/Program%20Hlavicka_15%20-%20podmienky.pdf

Posledná aktualizácia: 13.01.2016