SAIA, n.o.

Štipendium filmovej akadémie Ochrid, Macedónsko

Filmová akadémia (FIOFA) v Ochride, ktorá bola založená v spolupráci s českou FAMU, v tomto školskom roku ponúka zahraničným študentom 20 vládnych štipendií (s možnosťou financovania 3-ročného štúdia). 

 

Uzávierka prihlášok je 4. októbra 2015. Pohovory sa uskutočnia 13.- 14. októbra 2015. 

 

Podrobné informácie o podmienkach štúdia nájdete na: http://filmacademyohrid.com/

Posledná aktualizácia: 25.09.2015