SAIA, n.o.

Štipendium Indonézskej vlády DARMASISWA - zmena uzávierky

Indonézska vláda ponúka štipendiá na:

  • ročný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka a umenia (tradičný tanec,tradičná hudba a indonézske remeslá)
  • 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka

Uzávierka na podávanie žiadostí je zmenená na 20. novembra 2012. Žiadosti sa zasielaju na Veľvyslanectvo Indonézskej republiky, kde musí každý uchádzač absolvovať ústny pohovor.

Bližšie informácie o ponúkaných štipendiách je možné nájsť na web stránke Veľvyslanectva Indonézskej republiky, a v databáze štipendií a grantov SAIA.

 

Posledná aktualizácia: 19.10.2012