SAIA, n.o.

Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách

Štipendium Krídla je štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára, ktoré už po 5-ty krát vyhlasuje organizácia PROVIDA. Štipendium Krídla podporuje mladých talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít.

Cieľom štipendia je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať vo svojom obore v prospech lepšej spoločnosti.

Štipendium Krídla využili slovenskí študenti na podporu svojho štúdia na, Oxford University, University of Sussex v Brightone, Kings´s College v Londýne, Cambridge University či Harvard Law School a ďalších.

Kritériá výberu

Schopnosti - Štipendium Krídla majú šancu získať študenti, ktorí boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Pri výbere víťaza zaváži aj ranking univerzity, ale najmä študijné a profesionálne výsledky, získané domáce či medzinárodné ocenenia, vydané publikácie a podobne.

Angažovanosť - Štipendium Krídla majú šancu získať tí, ktorí majú reálny plán, ako sa budú vo svojej oblasti angažovať pre dobro širšej spoločnosti počas aj po štúdiu.

Podmienky štipendia

Pre prihlásenie sa do štipendijného programu je potrebné poslať svoj životopis vo formáte Europass (rozsah A4) a motivačný list (rozsah A4). Motivačný list by mal vysvetliť, prečo si uchádzač vybral školu, na ktorej sa chystá študovať, aké má plány počas a po štúdiu, zoznam získaných alebo žiadaných štipendií, a v akom smere spĺňa kritéria Štipendia Krídla.

Vybraní uchádzači absolvujú osobný pohovor, na základe ktorého budú podporení najlepší z nich.

Termín uzávierky

Životopis a motivačný list je potrebné zaslať emailom do 30. septembra 2015 na adresu stipendiumsalk@gmail.com. Víťazi Štipendia Krídla budú vyhlásení najneskôr do 15. decembra 2015.

Podrobné informácie o štipendiu najdete na webstránke nadácie PROVIDA: http://www.provida.sk/2015/07/13/stipendium-kridla-aktualna-vyzva/

Posledná aktualizácia: 13.01.2016