SAIA, n.o.

Štipendium Martina Filka 2018 - podpora riadneho (celého) štúdia na popredných zahraničných vysokých školách vo vybraných odboroch

Cieľom tohto programu je posilnenie analytických kapacít v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík. Umožňuje tak štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika

V rámci programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, pobytové náklady, cestovný grant a študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas max. 2 rokov. Štipendista sa zaviaže odpracovať 3 roky v štátnej správe.

Zahraničné vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.

Uzávierka: 26. apríl 2018 (štvrtok)

 

Žiadosti je potrebné zaslať spolu s naskenovanými požadovanými dokumentmi na emailovú adresu: odbor.vsv@minedu.sk

Formulár žiadosti, zoznam požadovaných dokumentov a ďalšie podrobné informácie o štipendijnej ponuke nájdete TU

Posledná aktualizácia: 23.03.2018