SAIA, n.o.

Štipendium pre doktorandov a výskumníkov na Taiwan

Ministerstvo zahraničných vecí Taiwanu v rámci programu „Taiwan Fellowship“ poskytuje štipendium, ktoré je určené pre špecialistov a odborníkov z radov akademikov na celom svete, na podporu výskumu na taiwanských univerzitách a výskumných inštitúciách.

Výška poskytovaných mesačných štipendií je nasledovná:

1.) pre profesorov, docentov, skúsených výskumných pracovníkov, bude poskytovaná podpora vo výške 60,000 NT$(cca 2,065 $USD)

2.) pre odborných asistentov, PhD. kandidátov, začínajúcich výskumných pracovníkov bude poskytovaná podpora vo výške 50,000 NT$ (cca 1,725 $ USD)

Uzávierka na podávanie žiadostí je 30. septembra 2011.

Bližšie informácie o ponúkanom štipendiu je možné nájsť na v databáze štipendií a grantov SAIA a na web stránke Taipeiskej reprezentačnej kancelarie, kde majú záujemcovia možnosť podať svoju žiadosť.

Posledná aktualizácia: 14.09.2011