SAIA, n.o.

Študenti, chcete prispieť k zlepšeniu kvality slovenského vysokého školstva? Ak áno, vyplňte dotazník

Študenti vysokých škôl, chcete aj vy prispieť k zvýšeniu kvality slovenského vysokého školstva

Ak áno, vyplňte prosím anonymný DOTAZNÍK, ktorý pripravil projetový tím TO DÁ ROZUM.

Dotazník je potrebné vyplniť do 13. 5. 2018

 

Informácie o prieskume

Dotazníkový prieskum nadväzuje na kvalitatívny výskum, v rámci ktorého projektový tím TO DÁ ROZUM už zrealizoval výskumné rozhovory s viac ako 550 zástupcami všetkých dôležitých aktérov v školstve. Na základe výsledkov výskumu sformuluje návrhy na zlepšenie vzdelávacieho systému, ktoré budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalším subjektom a odbornej verejnosti. Prieskum je anonymný, t.j. výsledky nebudú spracovávané za konkrétnych respondentov, ale jednotlivé dotazníky budú predmetom štatistického spracovania za všetkých študentov.

Celkové výstupy z analýzy dotazníkov a kvalitatívnych rozhovorov bude tím TO DÁ ROZUM prezentovať na jeseň 2018. Kto bude mať záujem o priebežné a/alebo finálne zistenia nech napíše na info@todarozum.sk a informácie  mu budú zaslané.

Vopred Vám aj v mene tímu TO DÁ ROZUM veľmi pekne ďakujeme za pomoc.

 

Posledná aktualizácia: 19.04.2018