SAIA, n.o.

Štúdium na mexickej University of Puebla ako "Free mover"

University of Puebla (Mexico) umožňuje zahraničnýcm študentom absolvovať 1- až 2-semestrálne štúdium ako "free moverom".

Študenti si musia vybrať najmenej tri predmety, ktoré budú kompatibilné so ich štúdiom a stupňom štúdia na domácej univerzite.

Uzávierka podávania žiadostí:15: máj 2017


Viac informácií nájdete na http://www.relacionesinternacionales.buap.mx/freemovers/index-en.html

V prípade otázok sa môžete obrátiť na movilidad.dgdi@correo.buap.mx

 

Posledná aktualizácia: 11.04.2017