SAIA, n.o.

Štúdium v oblasti svetového dedičstva a kultúrnych projektov pre rozvoj

Univerzita v Turíne poskytuje jednoročné magisterské štúdium v oblasti svetového dedičstva a kultúrnych projektov pre rozvoj. Základnou podmienkou pre prijatie je absolvovanie minimálne 3-ročného (bakalárskeho) univerzitného štúdia a znalosť anglického jazyka. Program je určený študentom, absolventom aj profesionálom, ktorí už pracujú v oblasti kultúrneho rozvoja a dedičstva.

Štúdium je rozdelené na 3 cykly:

1. (14. október – 20. december 2013) diaľkové štúdium,

2. (27. január 2014 – 21. máj 2014) štúdium v Turíne vo vzdelávacom centre Medzinárodnej organizácie práce,

3. (22. máj  2014 – 30. september 2014) výskumná a študijná časť, účasť na stáži, finalizácia záverečného projektu.

Výška poplatku na školné za rok 2013/2014 je 8 000 €, avšak je možné získať čiastočné štipendium až do výšky 85 % školného. Očakáva sa, že účastníci programu si budú hradiť tiež ubytovanie a stravu, účastníkom z nízkopríjmových krajín však môže byť aj na tieto výdavky poskytnuté štipendium.

Prihlásiť sa je možné do 7. júla 2013 cez on-line stránku http://intranetp.itcilo.org/MASTERF?coord_code=A976070%28C%29&set_language=en.

 

Viac informácii nájdete na http://worldheritage.itcilo.org/home.

 

 

Posledná aktualizácia: 03.07.2013