SAIA, n.o.

Súťaž v japonskom prednese

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike vyhlasuje 5. ročník súťaže v japonskom prednese.

Pre všetkých, ktorí študujú japončinu, ponúka súťaž vynikajúcu príležitosť predviesť svoje vedomosti.

V prípade. že kandidáti budú úspešní, môžu získať spatočnú letenku do Japonska a ďalšie hodnotné ceny.

Vyplnenú prihlášku spolu s textom prednesu v japonskom jazyku, jeho krátkym zhrnutím v slovenskom jazyku, ako aj s prekladom názvu prednášaného textu do slovenčiny, je nutné podať výhradne prostredníctvom e-mailu na adresu culture@bv.mofa.go.jp .

 

Termín uzávierky prijímania prihlášok do súťaže: 31. január 2018

 

Bližšie informácie a prihláškový formulár:

v slovenskom jazyku: http://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_sk/00_000343.html

v japonskom jazyku: http://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000529.html

  

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:

Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike

Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 1

Tel.: 02-5980-0101

E-mail: culture@bv.mofa.go.jp

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 23.01.2018