SAIA, n.o.

ŠVAJČIARSKO – 10- až 20-dňová letná škola a 3-mesačný výskumný program organizácie Institute for Peace & Dialogue

Institute for Peace & Dialogue, IPD, organizátor úspešných školení a výskumných programov vo Švajčiarsku v oblasti budovania mieru, riešenia konfliktov, mediácie, bezpečnosti, medzikultúrnej komunikácie a ľudských práv, pripravuje tento rok 10- až 20-dňovú letnú školu a 3- mesačný výskumný program:

  • 10- až 20-dňová letná škola je určená zástupcom štátnych inštitúcii, súkromného sektora, neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií, náboženských organizácií, nezávislým mediátorom a politikom s cieľom posilniť ich zručnosti v uvedených oblastiach;
  • 3-mesačný výskumný program je určený výskumníkom s cieľom rozvíjať ich zručnosti prostredníctvom odborných školení, štúdia materiálov a supervízie s prepojením na švajčiarske štátne, verejné a súkromné inštitúcie.

Termíny na podávanie žiadostí: 1. máj („Early Bird Applications“) a 1. jún 2018.

Institute forPeace & Dialogue, IPD zároveň ponúka čiastočné štipendiá na zníženie účastníckych poplatkov, záujemcovia o získanie čiastočného štipendia môžu zaslať svoju žiadosť e-mailom počas otvorenej výzvy na prihlasovanie sa na podujatia.

Viac informácii (kontakty, praktické informácie, témy, hostia) nájdu záujemcovia na http://www.ipdinstitute.ch/IX-X-Summer-Academy-2018-3-Month-CAS-Research-Program/.

Posledná aktualizácia: 12.04.2018