SAIA, n.o.

ŠVAJČIARSKO – štipendiá ESKAS – výzva na predkladanie žiadostí

Na základe štipendijnej ponuky švajčiarskej vlády je možné uchádzať sa o štipendium na výskumný, doktorandský, postdoktorandský pobyt a magisterské štúdium v umeleckých odboroch.

Informácie k štipendiám na výskumný pobyt nájdete na https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469.

Informácie k štipendiám na postgraduálny pobyt nájdete na https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414.

Informácie k štipendiám na pobyt pre postdoktorandov nájdete na https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47.

Informácie k štipendiám na postgraduálny pobyt pre umelcov nájdete na https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48.

 

Uzávierka na podávanie žiadostí je 1. november 2017.

Posledná aktualizácia: 11.09.2017