SAIA, n.o.

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, sídliaca vo Švajčiarskom meste Meyrin, ponúka v roku 2019 dva 2-týždenné medzinárodné vzdelávacie programy pre učiteľov stredných škôl:

  • Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov The International High School Teacher (HST) Programme
  • Medzinárodný program Týždne učiteľov the International Teacher Weeks (ITW) Programme.

Oba programy budú prebiehať v anglickom jazyku a sú určené pre aktívnych učiteľov fyziky z celého sveta.

Cieľom medzinárodných programov CERN pre učiteľov je:

-          podporovať profesijný rozvoj učiteľov v oblasti časticovej fyziky

-          podporovať výučbu časticovej fyziky na stredných školách

-          zabezpečiť výmenu znalostí a skúseností medzi učiteľmi rôznych národností

-          iniciovať aktivity súvisiace s popularizáciou fyziky v triede a mimo triedy

-          pomáhať CERN zakladať užšie kontakty so školami na celom svete

Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov The International High School Teacher Programme (HST) 2019 sa uskutoční v dňoch 7. – 20. júla 2019 a Medzinárodný program Týždne učiteľov the International Teacher Weeks Programme (ITW) 2019 v dňoch  4. – 17. augusta 2019.

Náklady spojené s účasťou na oboch programoch (cestovné a pobytové náklady počas trvania programu) hradí organizácia CERN.

Bližšie informácie o programoch môžu záujemcovia získať na webovej stránke CERN cern.ch/teachers.

Uzávierka podávania prihlášok je 13. január 2019

 

 

 

C

 

Posledná aktualizácia: 27.11.2018