SAIA, n.o.

Švédsko - výskumné štipendiá pre postdoktorandov

Swedish Research Council ponúka pre medzinárodných výskumníkov rôzne typy grantov. Podpora je určená pre výskumníkov zo všetkých vedných odborov. Najbližšia uzávierka je 27. február (pre kategóriu "International Postdoc"). Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/overviewcalls2018.4.44482f6

612355bb5ee780002186.html. Otázky k týmto grantom môžete zasielať na e-mailovú adresu utlysningar@vr.se.

 

 

Posledná aktualizácia: 07.11.2017