SAIA, n.o.

LEAF - Štipendiá pre Slovákov študujúcich na univerzitách v zahraničí - Program Slovak Professionals Abroad

Program Slovak Professionals Abroad ponúka štipendium vo výške 5000,- EUR pre interných študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského, resp. iného postgraduálneho štúdia v zahraničí.

Program sa usiluje prispieť k prepájaniu slovenských študentov a profesionálov v zahraničí so Slovenskom a pomôcť tým, ktorí uvažujú o návrate. V rámci programu Slovak Professionals Abroad chce LEAF spoznať inšpiratívnych slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách a podporiť ich ďalší rozvoj.

Finančné ocenenie v rámci programu Slovak Professionals Abroad sa organizácia LEAF bude usilovať ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní a v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí už demonštrovali svoju výnimočnosť.

Kritériá na prihlásenie:

  • Kandidát má slovenské štátne občianstvo.
  • Kandidát je interným študentom univerzity v zahraničí (bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium), alebo je prijatý na postgraduálne (t.j. vyššie ako bakalárske) štúdium zahraničnej univerzity*. Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí cez krátkodobý výmenný program (napr. Erasmus).
  • Výhodou je štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach Šanghajského rebríčka a pracovná skúsenosť (počíta sa aj čiastočný úväzok počas štúdia, odborné stáže, start-up, atď.).
  • životopis relevantný pre vyššie identifikované oblasti (ideálne na jednu, max. na dve strany v slovenskom alebo anglickom jazyku). V životopise odporúčame uviesť popri Vašich akademických a pracovných úspechoch tiež informáciu o mimoškolských aktivitách či iniciatívach, ktoré vediete, alebo ste pomáhali rozbiehať. Jeden z príkladov štruktúrovaného, výsledkovo-orientovaného životopisu nájdete tu,
  • scan potvrdenia o štúdiu ** (stačí kópia originálu),
  • esej (slovenský alebo anglický jazyk, max. 700 slov), v ktorej popíšete príklad, keď ste demonštrovali jednu, alebo viacej z vyššie uvedených oblastí. Pri písaní eseje vám môžu pomôcť otázky súvisiace s jednotlivými oblasťami:

» Príklad charakternosti: Popíšte príklad keď ste preukázali morálnu odvahu. Prečo ste sa tak zachovali?  Čo ste sa z toho naučili?

» Príklad excelentnosti: Na ktorý úspech ste v živote najviac hrdý a prečo? Čo ste pre tento úspech urobili? Čo ste sa na ceste za týmto úspechom naučili?

» Príklad podnikavého líderstva: Popíšte víziu, alebo projekt, ktorý sa vám podarilo zrealizovať. Prečo ste sa do toho pustili? Riskovali ste? Ako ste nadchli a motivovali ľudí, ktorí vám na ceste pomohli? Čo sa vám nepodarilo a čo ste sa z toho naučili?

» Príklad angažovanosti: Ako zlepšujete svet okolo vás? Čo sa vám už podarilo a aké sú vaše ďalšie plány? Prečo ste sa pre túto cestu rozhodli?

Harmonogram podávania prihlášky:

  • prihlasovanie do výberového procesu do 31. decembra 2014
  • vyhodnocovanie prihlášok a rozhovory s vybranými kandidátmi do 9. februára 2015,
  • udelenie štipendia úspešnému kandidátovi / kandidátom do 16. februára 2015.

Bližšie informácie o štipendiu nájdete na stránke LEAF: http://www.leaf.sk/sk/aktualne/stipendia-pre-vysokoskolakov-v-zahranici


 


Posledná aktualizácia: 22.01.2015