SAIA, n.o.

TALIANSKO - Čiastočné štipendiá na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka

Università degli Studi di Milano ponúka 20 miest na na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka s finančnou podporou. Uchádzači: 18 až 35 rokov; min. úroveň talianskeho jazyka B1

Uzávierka: 14. apríl 2020 do 12.00h

Viac informácií : gargnano@unimi.it

Online prihlasovanie:

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Gargnano2020_contributi

Posledná aktualizácia: 26.03.2020