SAIA, n.o.

TALIANSKO - Štipendiá Bolonskej univerzity na rok 2020/2021

Bolonská univerzita (ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) ponúka medzinárodným študentom štipendiá na akademický rok 2020/2021:

-          študijné granty vo výške €11,000 (Unibo Action 2)

-          školné (Unibo Action 1)

Viac informácií o ponuke: https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-incentives/unibo-actions-1-2-study-grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students/Unibo-actions-1-and--2-study-grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students

Viac informácií o podávaní žiadosti: https://www.unibo.it/en/teaching/enrolment-transfer-and-final-examination/International-Students-how-to-prepare-for-enrollment

(Informácie sú k dispozícii v talianskom alebo anglickom jazyku).

Kontakt: internationaldesk@unibo.it

Posledná aktualizácia: 08.01.2020