SAIA, n.o.

TALIANSKO - Štipendiá medzinárodnej univerzity LUISS v Ríme na magisterské študijné programy

Univerzita LUISS Guido Carli v Ríme (www.luiss.it) ponúka 24 štipendií študentom zapísaným do prvého ročníka magisterského študijného programu v akademickom roku 2020-2021. Štipendiá pozostávajúce z čiastočného poplatku za štúdium vo výške 6 150 EUR/rok sa prideľujú v súlade s nasledujúcimi kritériami:

• 12 štipendií pre študentov, ktorí už ukončili bakalársky študijný program alebo ho ukončia do 16. novembra 2020 na univerzite LUISS Guido Carli,

• 12 štipendií pre študentov, ktorí už ukončili bakalárske štúdium alebo ho ukončia do 16. novembra 2020 na inej univerzite ako LUISS Guido Carli.

Uzávierka: 3. júl 2020

Viac informácií (v anglickom jazyku): https://programs.luiss.it/files/2020/05/Bando_engl_impaginato.pdf

Kontakt: agevolazionieconomiche@luiss.it

Posledná aktualizácia: 19.06.2020