SAIA, n.o.

TALIANSKO - Štipendiá Univerzity pre cudzincov v Siene a Konzorcia ICoN v Pise

Univerzity pre cudzincov v Siene (Università per Stranieri di Siena) a Konzorcium ICoN v Pise (Consorzio ICoN di Pisa) ponúkajú štipendium na študijný program “Master di I livello in Didattica della Lingua e della letteratura italiana” (Výučba talianskeho jazyka a literatúry) ponúkaný v akademickom roku 2019/2020.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v príbuznom odbore zodpovedajúce aspoň 180 získaným kreditom.

Uzávierka prihlášok je stanovená na 31.10.2019 - 12:00 hod.

Pre bližšie informácie: http://www.didattica.icon-master.it/

https://ditals.unistrasi.it/35/49/Master_di_I_livello_in_Didattica_della_Lingua_e_della_Letteratura_Italiana.htm

Posledná aktualizácia: 28.10.2019