SAIA, n.o.

TURECKO - Štipendiá Vlády Tureckej republiky

Informácie pre schválených štipendistov: V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa Turecká Rada vysokých škôl (YÖK) rozhodla, že v letnom semestri 2019/2020 sa nebude konať vyučovanie prezenčnou formou. Prezenčná forma vyučovania bude nahradená využívaním dištančných metód vzdelávania. Štipendisti, ktorí sa rozhodnú pokračovať v štúdiu prostredníctvom metód, ktoré sú odporúčané YÖK, budú môcť naďalej využívať všetky benefity plynúce zo štipendijnej podpory. Štipendisti, ktorí sa rozhodnú vrátiť do svojich domovských krajín, tak môžu urobiť za predpokladu, že odovzdajú podpísané písomné vyhlásenie.

Viac informácií o ďalších opatreniach nájdete TU alebo sa obráťte priamo na administrátora štipendijných programov.

Informácie pre záujemcov o štipendiá: Proces hodnotenia a výber uchádzačov o štipendiá Tureckej vlády v roku 2020 zatiaľ prebieha podľa plánovaných termínov. V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a jeho negatívnym vplyvom však môže nastať posun v termínoch podávania si žiadostí či výbere uchdádzačov. Je dôležité, aby záujemcovia o štipendium sledovali zmeny termínov v Application calendar na stránke https://www.turkiyeburslari.gov.tr/.

Posledná aktualizácia: 24.04.2020