SAIA, n.o.

TURECKO – Štúdium v oblasti morského a námorného práva na Univerzite v Ankare so štipendijnou podporou vlády Tureckej republiky

Ankara University Research Center of the Sea and Maritime Law (DEHUKAM) ponúka študijný program „Program in the Sea and Maritime Law” na magisterské alebo doktorandské štúdium so zameraním na medzinárodné námorné právo, námorné právo a námorné bezpečnostné právo.

Požiadavky na záujemcov o študijný program: http://dehukam.ankara.edu.tr/en/academic-requirements/

Záujemcovia spĺňajúci podmienky programu majú možnosť požiadať o štipendium vlády Tureckej republiky “Türkiye Scholarships Program”. Poskytovaná podpora zahŕňa: umiestnenie na univerzitu, mesačné štipendium (pri magisterskom štúdiu 1100 TL/ mes.; pri doktorandskom štúdiu 1600 TL/ mes.), školné, cestovné náklady do miesta pobytu a späť, zdravotné poistenie, ubytovanie a ročný kurz tureckého jazyka.

Žiadosť sa podávajú individuálne na stránke www.turkiyeburslari.gov.tr do 20. februára 2020.

V prípade záujmu o štúdium na Ankara University Research Center of the Sea and Maritime Law (DEHUKAM), je pred podaním žiadosti o štipendium potrebné e-mailom (dehukam@ankara.edu.tr) priamo kontaktovať aj danú inštitúciu. 

Viac informácií o študijnom programe „Program in the Sea and Maritime Law”: http://dehukam.ankara.edu.tr/en/about-the-program/

Viac informácií o štipendiách tureckej vlády: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/

Posledná aktualizácia: 06.02.2020